VILLKOR FÖR DISTANSFÖRSÄLJNING I BILHANDELN

Utöver god handelssed följer vi beställnings- och köpeavtalsvillkoren för bilbranschen, som godkänts av bilbranschens konsumentråd (AUNE) och granskats av konsumentombudsmannen. AUNE-villkoren gäller inte auktionsobjekt.

Avtalsvillkor för distansförsäljning

Distansförsäljning är handel, där köparen och säljaren inte är närvarande tillsammans. Köpet och marknadsföringen som föregår det sker helt per e-post, telefon eller med andra kommunikationsmedel. Villkoren för distansförsäljning uppfylls inte, om köparen har sett fordonen på förhand i Automaa Oy:s affärer.

Köparens returrätt

Köparen har rätt att annullera köpet inom 14 dygn från mottagandet av fordonet eller produkten som hen köpt.
Returrätten gäller för privat bruk anskaffade fordon eller produkter som betalts kontant eller på avbetalning. Returrätten gäller inte fordon som varit i yrkes- eller tävlingsbruk eller anskaffats för återförsäljning.

Före återlämnandet ska köparen kontakta det säljande företaget för att avtala om återlämnandet i detalj.
Annulleringen görs på annulleringsblanketten som köparen kan få av säljaren eller med ett fritt formulerat e-postmeddelande till affären där bilen köptes VASA autotilaukset.vaasa@automaa.fi och KARLEBY automyynti.kokkola@automaa.fi Rubriken i e-postmeddelandet "Annullering av köp" och i meddelandet följande uppgifter: förnamn, släktnamn, bilen som köpts (märke, modell, registreringstecken) beställnings- och leveransdag och från vilket verksamhetsställe bilen köpts.

Vasa: Stenhagsvägen 4, 65300 Vasa. Tfn 020 780 7200
Karleby: Vagnkarlsgatan 2, 67700 Karleby Tfn 020 780 7100

Bilen som återlämnas ska vara tekniskt och i övrigt i likadant skick som den var då den överläts till köparen.
Köparen ska återlämna fordonet eller produkten till verksamhetsstället, som har överlåtit fordonet eller produkten till köparen.

De eventuella kostnaderna för tvätt och annan rengöring dras av från beloppet som returneras.
Med bilen ska följa alla dokument och all standardutrustning som hör till bilen och dessutom tillbehören som ingick i köpet samt nycklarna. Automaa kontrollerar tillsammans med köparen att fordonet eller produkten uppfyller de ovan nämnda kravet på returen.

Beloppet som återbetalas betalas till kontot som köparen har meddelat inom fjorton (14) dygn från det att fordonet eller produkten återlämnats. Kostnaderna för flyttning, transport eller andra åtgärder på fordonet eller produkten återbetalas inte till köparen. Om Automaa senare upptäcker brister i fordonet eller produkten som köparen återlämnat som uppstått medan fordonet eller produkten var i köparens besittning, avdras från beloppet som återbetalas ett belopp som motsvarar minskningen i fordonets eller produktens värde och kostnaderna som eventuellt uppstår
på grund av dokument och nycklar som eventuellt saknas.

Automaa återbetalar köpeskillingen med avdrag för leveranskostnaden. Om bilen är avbetalningsfinansierad, avdras från beloppet som återbetalas den eventuellt resterande krediten (betalas till finansieringsbolaget) samt till denna anknutna finansieringskostnader (ränta och uppläggningsavgift).

Beloppet som återbetalas betalas till kontot som köparen har meddelat inom 14 dygn från det att produkten återlämnats.

Om Automaa senare upptäcker brister i fordonet som köparen återlämnat som uppstått medan fordonet var i köparens besittning, har Automaa rätt att av köparen som återlämnat produkten kräva ett belopp som motsvarar minskningen i fordonets värde eller kostnaden för reparationen.