Nyaste Volvo Selekt bilar

VOLVO SELEKT

Volvo Selekt är den nya standarden för eliten bland bytesbilar.

Till Volvo Selekt-bytesbilar godkänns endast de mest prisvärda och till skicket bästa kvalitetsexemplaren. De omsorgsfullt utvalda, högklassiga och säkra Volvo Selekt-bytesbilarna hittar du hos Volvos återförsäljare. Volvo Selekt ger dig möjligheten att på ett tillförlitligt och förmånligt sätt bli ägare av en Volvo.

PRODUKTINNEHÅLLET I VOLVO SELEKT-GARANTIN:

 
1. Granskad, reparerad och underhållen enligt Volvos standarder
 • Bilens servicehistoria är dokumenterad.
 • Senaste service enligt serviceprogrammet och programvaruuppdateringar har utförts.
 • Bilen har rengjorts på in- och utsidan.
 • Förarens stöd-, säkerhets- och broms - system har kontrollerats
 • Drivlinorna har kontrollerats genomgående.
 • Chassi och styrsystemen har kontrollerats.
 • Karossen och lackytor har kontrollerats och godkänts
2. Volvo Selekt-bytesbilsgaranti

Innehållet i garantin motsvarar fordonsgarantin för nya bilar. Garantin gäller i 12 månader, 24 månader eller 36 månader (obegränsade körkilometer under garanti - tiden), förutsatt att service utförts enligt serviceprogrammet hos en auktoriserad Volvo-återförsäljare. Mer detaljerad information om garantin finns i bilens service- och garantibok.

Garantin omfattar kontrollerade och ståndsatta Volvo Selekt-bilar som säljs av Volvo-återförsäljare på följande villkor:

Kriterier och giltighet:
 • Bilens ålder vid försäljningstidpunkten är mindre än sju år räknat från första registrering.
 • Mätarställningen är högst 150 000 km då bilen säljs.
3. Volvo Selekt-bytesbilsgarantin ersätter

Plötsliga haverier eller fel som hindrar normal användning av bilen.

Garantin gäller bl.a. följande delar:

 • Motor
 • Växellåda
 • Kylsystem
 • Styrsystem
 • Drivlinor
 • Bränslesystem
 • Klimatanläggning
 • El- och elektroniska system
 • Säkerhetssystem
 • Bränsledriven extravärmare

Garantin omfattar inte:

 • Skador som förorsakats av försummelse av sådan service som avses i serviceprogrammet
 • Delar som enligt serviceprogrammet ska bytas ut vid det regelbundna underhållet
 • Feldiagnostisering, vid vilket konstateras ett fel som inte omfattas av garantin
 • Fel, som beror på att man tankat fel sorts bränsle, på grund av felaktig laddning eller på grund av att batterierna inte har laddats.
 • Byte av sådana delar, där slitaget beror på normal användning av bilen eller kilometermängden, exempelvis stöt - dämpare, bromsskivor, bromsklossar, styr- och spindelleder, bussningar, katalysatorer och partikelfilter, klädsel och interiör.
 • Extrautrustning som installerats i efterhand
 • I fråga om högspänningsbatterier iakttas garantivillkoren för en ny bil. Närmare uppgifter finns i bilens service- och garantibok.

Med normalt slitage avses att delar småningom blir sämre till följd av slitage, friktion, frätning, nedisning, fukt, oxidering eller annan motsvarande orsak, och som är normalt med beaktande av bilens ålder och antal körda kilometer och under förutsättning att bilen har använts för dess sedvanliga ändamål.

Volvo Selekt-garantin tillämpas inte på bilar som är i yrkesmässigt bruk.

Vad bör kunden göra om bilen plötsligt går sönder

Om bilen plötsligt går sönder, ska kunden utan dröjsmål kontakta närmaste auktoriserade Volvo-verkstad.

Den auktoriserade Volvo-verkstaden analyserar felet och reparerar det enligt villkoren.

4. Volvo Assistans

Alla Volvo Selekt-bytesbilar omfattas av Volvo Assistans från köpdagen till följande regelbundna service eller årsservice. Också i fortsättningen ger service eller reparationer som utförts hos en auktoriserad Volvo-återförsäljare rätt till Volvo Assistans fram till följande servicebesök upp till högst ett år. Volvo Assistans har utvecklats för att ge extraskydd för dem som använder Volvo personbilar i händelse av tekniska fel eller olyckor. Volvo Assistans förutsätter ett Volvo Kort.

Volvo Assistans har följande serviceformer:

1. Assistansbil/bogsering
2. Hyrbil
3. Inkvartering
4. Återresa till boningsorten eller fortsatt resa
5. Avhämtning av reparerad bil

Om resan avbryts på grund av ett tekniskt fel eller en trafikolycka, kan du välja serviceformerna 2 och 3 eller serviceformerna 4 och 5.

Endast de tjänster som ordnas av Volvo Assistans och som du på förhand avtalat om ersätts. Mer detaljerad information får du i broschyren Volvo Assistans.

5. Bytesrätt i 7 dagar

Bytesrätten för Volvo Selekt-bytesbilar gäller i 7 dagar från köpet.

En förutsättning för bytesrätt är att:

 • Kunden har kört med bilen högst 1 000 km efter överlåtelsen
 • Bilen är helt betald
 • Kundens kostnad för ett byte, utöver en eventuell mellanskillnad, är 300 € i sälj- och iståndsättningskostnader för den bil som ska bytas.
6. Konkurrenskraftig finansiering och försäkring

Volvo samarbetar med de största finansie - rings- och försäkringsbolagen i Finland och kan genom dessa erbjuda kunden de mest konkurrenskraftiga finansieringsoch försäkringsvillkoren.

7. Den senaste servicen i en Volvo-affär och bilens historia har kontrollerats

Köparen av en Volvo Selekt-bytesbil kan alltid vara säker på att hans eller hennes bil nyligen fått service och bilens hela servicehistoria är dokumenterad. Detta innebär extra trygghet.