Saker och ting kan hända i trafiken. Stenskott, skador på vindrutan, ibland till och med plåtskador som kräver behandling på vår proffsiga karossverkstad.

Automaa tillhandahåller i samarbete med ditt försäkringsbolag alla tjänster som behövs. Hos oss får du Bonus på självriskens andel med S-Förmånskortet!

Vi sköter varje dag bl.a.

  • reparationer av stenskott
  • reparationer och iståndsättning av karossen
  • skadeinspektioner och
  • byten av vindrutor

BOKA TID TILL SKADEGRANSKNING > 

VASA, KAROSSERIVERKSTAD
Tel. 044 326 6276 | vard. kl. 7.30-16.00 | korikorjaamo.vaasa@automaa.fi

KARLEBY, KAROSSERIVERKSTAD
Tel. 020 780 7160 | vard. kl. 8.00-17.00 | korikorjaamo.kokkola@automaa.fi

Vid skador

Fyll genast i en skadeanmälan om det är du som har förorsakat en skada på ett annat fordon. Se i annat fall till att den skyldiga parten gör en skadeanmälan.

Om du behöver hjälp med skadeanmälan, kan vi stå till tjänst och skickar också anmälan till rätt försäkringsbolag.

Kontakta Automaas karossverkstad.

Det är en god idé att reparera stenskott innan skadan sprids. Om du har en vindruteförsäkring, kan den ersätta hela kostnaden för arbetet.

Om skadorna är mer omfattande, går vi omsorgsfullt igenom skadorna, fotograferar dem och gör upp en uppskattning av kostnaderna direkt till försäkringsbolaget. Vi sköter också kontakterna med kundens försäkringsbolag, som ska ge tillstånd till reparationen. Försäkringsbolaget meddelar oss också om skadan är så stor att det inte är lönt att reparera den.

FYLL I SKADEANMÄLAN TILL DITT EGET FÖRSÄKRINGSBOLAG OCH KONTAKTA SEDAN OSS

                    

Vasa, för tilläggsinformation

Michael Sandström

Arbetsledare

Finska|Svenska|Engelska

michael.sandstrom@automaa.fi

Gsm: 044 326 6276

Karleby, för tilläggsinformation

Tero Bäckman

Arbetsledare

Finska|Svenska|Engelska

tero.backman@automaa.fi

Telefon: 020 780 7112

Gsm: 044 3266 428