BESIKTNINGSTARIFF


Vi besiktar lätta fordon till 5 000 kg i Automaas lokaler i Karleby, Vagnkarlsgatan 2.

Vi betjänar vardagar kl. 9-17.

Boka tid via den nedanstående länken eller ring oss:
020 780 7170 | katsastus.kokkola@automaa.fi


PAKETPRIS: 50€

Periodisk besiktning inklusive utsläppsmätningar

BOKA TID


Separata mätningar:

 Avgasmätning BENSIN    10€   
 Avgasmätning DIESEL    10€
 OBD-kontroll    10€
 Efterkontroll 10€
 Kontroll av hastighetsbegränsaren  35€Registreringsbesiktningar

 Import inkl. Mak   140€
 Import från land utanför EU              250€
 Avställd före 2.11.2007  100€
 Avställd som skadad  180€


Ändringsbesiktningar

 Liten ändring                                          50€   
 Stor ändring    250€


Priserna inkl. moms 24%

BOKA TID FÖR BESIKTNING

 

BESIKTNINGSTARIFF FÖR TUNGA FORDON

Vi utför också besiktning av tunga fordon över 5.000 kg i Karlebyregionen.
Bokningar direkt via Anders Sundberg. Föreslå en besiktningstid som passar dig, vi är flexibla!

 Periodisk besiktning                100€   
 Bromsjustering    115€
 Internationellt besiktningsintyg        10€
 Utsläppstest    35€
 OBD-test    15€
 VAK / ADR -fortsättning    40€
 VAK / ADR -förnyelse    60€

 

VI BETJÄNAR DIG I BESIKTNINGEN

Tom Prest

Arbetsledare, Besiktningsman

Finska|Svenska|Engelska

tom.prest@automaa.fi

Telefon: 020 780 7144

Gsm: 050 477 5630

Anders Sundberg

Besiktningsman, tunga fordon

Finska|Svenska|Engelska

anders.sundberg@automaa.fi

Telefon: 020 780 7171

Gsm: 044 740 6504

Pekka Jylhä

Besiktningsman

Finska|Engelska

pekka.jylha@automaa.fi

Telefon: 020 780 7111

Gsm: 044 326 6429

Jani Kultala

Arbetsledare, Besiktningsman, Ford garantiansvarig

Finska|Svenska

jani.kultala@automaa.fi

Telefon: 020 780 7142

Gsm: 044 326 6522

Samppa Kalliosalo

Verkstadschef, Besiktningsman

Finska|Svenska|Engelska

samppa.kalliosalo@automaa.fi

Telefon: 020 780 7114

Gsm: 050 356 2745