Dataskydd

Automaa Oy är Handelslaget KPO:s dotterbolag. Vi hanterar personuppgifter i Automaa och Handelslaget KPO för att kunna betjäna dig så bra som möjligt. Vi har personuppgifter om vår personal, våra kunder och våra affärspartner. Personuppgifter är till exempel förnamn, släktnamn, personbeteckning, telefonnummer eller information om användning av en tjänst.

I Handelslaget KPO har vi ordnat behandlingen av personuppgifter i olika personregister enligt syftet för uppgifterna. Vi handlar personuppgifter omsorgsfullt och lagenligt.

Vi har sammanfattat information om dataskydd på Handelslaget KPO:s webbsidor. Från sidorna hittar du principerna för dataskydd, information om behandling av personuppgifter, dina rättigheter, information om cookies, kontaktuppgifter och personregister.

Förflytta dig till dataskyddssidan härifrån.
Du kan förflytta dig direkt till Handelslaget KPO:s register och dataskyddsinformation härifrån

Senaste bytesbilarna

Samtalspris till telefonnummer som börjar 020: från fast telefon 0,0835€/samtal + 0,06€/minut
Samtalspris till telefonnummer som börjar 020: från mobiltelefon 0,0835€/samtal + 0,17€/minut

Dataskydd Cookies