VOLVO PERSONLIG SERVICETEKNIKER®

HUR MYCKET KOSTAR VOLVO-SERVICEN?

AUTOMAAS VOLVO PERSONLIGA SERVICETEKNIKER

Vasa

Männistö Jyrki
Personlig servicetekniker
050 4534639

Lindqvist Jens
Personlig servicetekniker
050 4534886

Stens Peter

044 3266251

Karlsson Jens
Personlig servicetekniker
040 1676995

Kuivamäki Tommi
Volvo garantiansvarig, Volvo Coach
050 4114035

Karleby

Haasala Hannes
Personlig servicetekniker
044 7814 639

Huopana Jaakko
Personlig servicetekniker
044 781 4687

Leandersson David
Personlig servicetekniker
050 505 7674

Levander Janic
Personlig servicetekniker
044 326 6406

Hiekka Niko
Teamledare
044 7814 685

Bamberg Juho
Personlig servicetekniker
040 167 6954

Gruppnummer, där du når alla Personliga Servicetekniker:
Karleby: 020 780 7120

E-post:
Vasa: volvohuolto.vaasa@automaa.fi
Karleby: volvohuolto.kokkola@automaa.fi

Vi betjänar vardagar:
Vasa: 7.30-16.00
Karleby: 8.00-16.00

Volvo-servicen är nu förnyad och ännu mer personlig. Hos Automaa har vi Personliga Servicetekniker som känner dig och din bil. Du kan boka service direkt hos dem och du får även bra tips om hur du bäst tar hand om din bil. Välkommen på service som är planerad endast för dig!

Ny procedur sparar Din tid


Som en del av Volvo Personal Service servicekoncept har vi tagit Personlig Servicetekniker-modellen i bruk. Det betyder att du kan ta hand om alla din bils serviceärenden med en person. I den nya modellen handlar det inte bara om service på bilen utan om en bättre tjänsteprocess direkt till dig. En Personlig Servicetekniker tar alltså hand om hela serviceprocessen från servicens tidsbokning till bilens leverans och fakturans genomgång.

Så här fungerar Personlig Servicetekniker-tjänsten


1. Boka tid till service

Du kan boka din service direkt av din Personliga Servicetekniker. Han planerar servicebesökets åtgärder med dig och bokar nödvändiga reservdelar. Han bokar även en möjlig ersättningsbil till dig.

2. Hämta bilen till service

När du kommer med bilen till service är du i direkt kontakt med Din Personliga Servicetekniker. Kommande servicearbeten och andra möjliga önskemål går ni igenom tillsammans.

3. Servicearbeten

Din Personliga Servicetekniker ansvarar för servicearbetet. Om det kommer fram mer frågor eller behov av tilläggsarbeten under servicen är Din Personliga Servicetekniker själv i kontakt med dig. Han kontaktar dig även när din bil är klar.

4. Bilens leverans

Din Personliga Servicetekniker ger ut bilen till dig och berättar allt vad som har blivit gjort med bilen. Din Personliga Servicetekniker sköter även om faktureringen.

5. Kontakt

Du kan vara i direkt kontakt med din Personliga Servicetekniker om du har frågor gällande servicearbeten. Din Personliga Servicetekniker kan även vara i kontakt med dig när din bils servicetid börjar vara nära.

SÅHÄR ANLÄNDER DU TILL VOLVO-SERVICE I VASA

Alla Volvo Personliga Servicetekniker har egna ingångar i anslutning till sina platser. Volvo-servicer befinner sig på Automaa byggnadens baksida. Köranvisningar från Klobbvägen.


SÅHÄR ANLÄNDER DU TILL VOLVO-SERVICE I KARLEBY

Alla Volvo Personliga Servicetekniker har egna ingångar i anslutning till sina platser. Volvo-servicer befinner sig på Automaa byggnadens baksida. Köranvisningar från Vagnkarlsgatan.

Senaste bytesbilarna

 • 2005, 207000 km
  4 400 € eller 71 €/mån
 • 2020, 0 km
  27 898 € eller 348 €/mån
 • 2020, 0 km
  26 204 € eller 327 €/mån
 • 2020, 0 km
  49 730 € eller 616 €/mån
 • 2020, 0 km
  63 850 € eller 789 €/mån

Samtalspris till telefonnummer som börjar 020: från fast telefon 0,0835€/samtal + 0,06€/minut
Samtalspris till telefonnummer som börjar 020: från mobiltelefon 0,0835€/samtal + 0,17€/minut

Dataskydd Cookies